Кметът на Кричим с нова заповед, въвеждат се мерки против пожари

Автор: Plovdiv Now 3040
Кметът на Кричим с нова заповед, въвеждат се мерки против пожари

Нови мерки за пожарна безопасност се въвеждат на територията на град Кричим. Кметската заповед вече е в сила, като ограниченията ще важат до края на месец ноември. Забраняват се паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и изгарянето на сухи треви и растителни остатъци в земеделските земи под каквато и да е форма и цел, паленето на огън на по-малко от 100 м от границите на горските територии, почистването на сечища чрез изгарянето на остатъци от сечта.

Ограничават се и следните дейности:

- Извършването на огневи работи в горския фонд. Тези дейности се допускат само в случаите на аварии и неотложен ремонт, съгласувано с органите за пожарна безопасност и защита на населението и с държавните горски или ловни стопанства;

- паленето на огън в горите извън определените от държавните горски или ловни стопанства места и при силен вятър;

- Хвърлянето на незагасени угарки по протежението на републиканската и общинска пътна мрежа в община Кричим и извън нея в посока: а/ гр. Кричим – гр. Девин; б/ гр. Кричим – с. Устина; в/ гр. Кричим – с. Козарско; г/ гр. Кричим – с. Куртово Конаре. 

- Паленето на огън в района на резерват „Изгорялото гюне” и извършването на дейности, създаващи условия за възникване на пожар.

Собствениците на земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове и др. следва да поддържат минерализовани ивици около тях. При констатирани нарушения ще се търси наказателна отговорност на виновните лица.

Ако забележите възникнал пожаря трябва да уведомите органите за пожарна безопасност и защита на населението и съответното държавно горско или ловно стопанство. Председателят на ловна дружинка „Кричим” следва да организира специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на горски пожария като при пожар физическите лица са длъжни да участват в първоначалните гасителни действия с подръчни средства.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина