Хора в нужда в Кричим получават топъл обяд у дома през извънредното положение

Автор: Plovdiv Now 8164
Хора в нужда в Кричим получават топъл обяд у дома през извънредното положение

Хора в нужда в Кричим ще получават помощ по проекта „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“, финансиран от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане.

Социалната услуга ще се предоставят периода от 04.05.2020 г. до 19.06.2020 г. в рамките на 33 работни дни. Приготвената храна ще се носи ежедневно до домовете на потребителите, които поради бедност и продължителна социална изолация са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Лицата ще получат съпътстваща подкрепа чрез съдействие за ползване на административни или друг вид услуги, закупуване и доставяне до домовете хранителни или други продукти от първа необходимост, както и лекарства закупени със собствени средства. Проектът ще се реализира чрез предоставяне на топъл обяд на 90 лица попадащи в обхвата на определените целеви групи, както следва:

- Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

- Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигуряват прехраната;

- Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат на заболяване, не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Заради противоепидемичните мерки не се изисква подаване на заявления и сключване на договор за ползване на социалната услуга.

Всеки гражданин може да подава сигнали за лица попадащи в обхвата на целевите групи, както писмено така и на телефон: 0882 409200, от 08:00 ч. до 17:00 ч. в срок до 24.04.2020 г. включително. Подборът на лицата ще се извърши от Комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Кричим. Одобрените лица ще бъдат уведомени на посочения от тях телефон за връзка

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина