Финансират проекти за чиста околна среда - в Кричим, Карлово, Асеновград, Раковски, Стамболийски и Калояново

Автор: Plovdiv Now 3288
Финансират проекти за чиста околна среда - в Кричим, Карлово, Асеновград, Раковски, Стамболийски и Калояново

33 проекта на общини, кметства и учебни заведения в Пловдивско са класирани и одобрени за финансиране, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Проектите са представени за участие в Национална кампания „Чиста околна среда 2020 г.“ и са класирани в конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“ на Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Допустимите бенефициенти са общини и кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/обединени детски комплекси. За реализиране на всеки класиран проект ПУДООС предоставя средства в размер до 10 000 лева (с ДДС) за общини и кметства и до 5 000 лева (с ДДС) за образователните институции.

Тринадесет са одобрените проекти на администрациите в 9 общини, а именно Карлово, Първомай, Асеновград, Раковски, Пловдив, Стамболийски, Съединение, Марица и Калояново. Пет училища също ще се възползват от възможността да бъдат облагородени – това са две начални училища в градовете Кричим и Първомай, едно средно училище в гр. Съединение, както и основните училища в с. Дълго поле, общ. Калояново и с. Крумово, общ. Родопи. Класираните проекти на детски градини са общо 15 на територията на 6 общини – Карлово, Стамболийски, Асеновград, Родопи, Първомай и Пловдив.

Финансирането е предвидено за дейности за изграждане на детски площадки, почистване на обществени площи, създаване на зони за отдих и спортни площадки, класни стаи на открито и екокътове с доброволния участие на гражданите и с прякото участие на младежи и деца. Целта е да се повиши екологичната култура и да се даде път на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора.

В класирането не са включвани проекти на заявители, които са получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през предходните две години, за да се даде възможност  на по-голям брой нови участници да се възползват от предоставянето на финансови средства за реализацията на екологични проекти.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по одобрените проекти за общини и кметства е до края на месец ноември 2020 г., а за училищата - до края на октомври 2020 година. И тази година РИОСВ – Пловдив ще участва активно като партньор на националната кампания, като обектите ще се реализират със съдействието и под контрола на екоинспекцията.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина