Сдружение в Карловско обучава млади жени в неравностойно положение как да бъдат независими

Автор: Plovdiv Now 701
Сдружение в Карловско обучава млади жени в неравностойно положение как да бъдат независими

Сдружение „Млади, активни, креативни“ в село Куртово, община Карлово, стартира проект „Стъпка напред!“, финансово подкрепен от Българския фонд за жените. Проектът е насочен към млади момичета в неравностойно положение от географски, социален и икономически характер.

Ще бъдат обучавани 20 момичета на възраст между 16 и 25 години как да изготвят CV и мотивационно писмо при кандидатстване за работа, както и какво да бъде поведението им по време на интервю с работодадел. Възможностите за заетост чрез предприемачество и развитие на собствен бизнес също ще бъдат обсъждани с младите жени.

При осъществяването на проекта ще се обръща внимание на теми като: принципите на равнопоставеност, равно заплащане, правата на жените, борба с дискриминацията по пол. Обучаваните момичета ще бъдат насърчавани да мислят за себе си като за самостоятелна личност, заслужаваща уважение, а не като за домакиня, чистачка, майка, на която вменените задължения са да се грижи за дома и децата. Целта е младите жени да преодолеят стереотипите, да се стремят да работят, за да са икономически независими, което от своя страна пък ще ги извади от позицията на подчиненост.

Анкета в момента проучва нагласите на момиче от Карловско относно конкурентността им на пазаран на труда, какво образование, знания и умения притежават, от какъв тип обучения имат нужда, за да бъдат успешни кандидати за работа. Паралелно с анкета се прави и подбор на момичета, които ще бъдат включени в двудневно обучение за повишаване на личностни умения и компетенции и насърчаване на предприемаческото мислене, което ще се проведе на 16 и 17 ноември.

Приоритет ще се даде на момичета под 18 години, които са застрашени от отпадане от училище, момичета в неравностойно положение от етнически, социален, икономически и географски характер, живеещи в малки населени места. За да се насърчи предприемаческия дух, участничките ще бъдат запознати с добри практики на млади жени - предприемачи с успешен бизнес и с основните стъпки, които трябва да предприемат, за да започнат успешен Start up. По време на обучението ще бъдат поканени успели ромски жени, които да вдъхнат увереност на момичетата, че не е важно къде си роден, а желанието да бъдеш различен и да излезеш от „кутията на стереотипите“.

Проектът ще продължи със срещи на преминалите обучението момичетата с местни работодатели, обявили свободни работни места, за да представят на участниците какви качества и умения търсят в бъдещите си служители, както и посещение на Бизнес център гр. Карлово, където могат да продължат да повишават своите умения и компетенции.

Източник: Сдружение „Млади, активни, креативни“ с. Куртово

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина