РИОСВ направи 196 проверки през май, сериозни глоби в Карлово и Садово

Автор: Plovdiv Now 327
РИОСВ направи 196 проверки през май, сериозни глоби в Карлово и Садово

Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив направиха през месец май 196 проверки на 184 обекта, от които 94 планови и 102 - извънредни. Те дадоха 51 предписания за отстраняване на нарушенията.

За констатираните административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и секторните закони бяха съставени 12 акта, а директорът на РИОСВ – Пловдив издаде 2 наказателни постановления като определи санкции в общ размер на 5 000 лева. Бяха наложени и 3 санкции за наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (води, въздух) в общ размер от 2361,12 лв/месец.

Общо събраните суми от институцията по наложени глоби и санкции за месеца възлизат на 28 572 лева. Повече от половината от тях (15 657 лв.) са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Пловдив – 6 478 лв., Садово – 5 501 лв. и Карлово  – 2 016 лева.

За периода постъпиха 66 сигнала на „зеления телефон“ и 12 писмени жалби, на които е реагирано своевременно.

Активна е дейността на екоинспекцията през май, свързана с опазване на биологичното разнообразие. Бяха проверени защитените местности "Мъртвицата", "Лале баир", „Клувията - Дива вода",  резерват "Червената стена", както и защитена зона "Градинска гора''.

При проверките не са констатирани нарушения на режимите, определени със заповедите за обявяване и Закона за защитените територии. Освен това са извършени 23 проверки на състоянието на вековни дървета в землища на с. Долнослав, в гр. Асеновград и в неговия квартал Долни воден. Проконтролирана е и дейността на пунктове и складове за билки в село Зелениково и село Градина, както и пунктове за събиране на живи охлюви от природата за търговски цели в село Куртово Конаре и град Стамболийски.

При проверките не са констатирани нарушения на разпоредбите на Закона за лечебните растения и Закона за биологичното разнообразие. След отзоваване по сигнали на граждани за лечение в Спасителния център за диви животни - гр. Стара Загора са изпратени екземпляри от следните видове - керкенез, горска ушата сова, обикновена кукумявка, бял щъркел. Екоинспектори пуснаха в природата и шипобедрена костенурка.

Пълния текст на отчета за месец май 2019 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив.

Новини

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Изпрати новина