Работа в Карлово и Сопот - търсят учители и училищни психолози

Автор: Plovdiv Now 4427
Работа в Карлово и Сопот - търсят учители и училищни психолози

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 20.07.2021 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35

ФИЛИАЛ – СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61

Работни места за специалисти с висше образованиe

2 електроинженер-висше Електроника , електротехника,АЕ

1 психолог

1 инженер, електроника-висше електротехника , електрообзавеждане и електрооборудване, на три смени, английски език, комп.грамотност

1 психолог, училищен - 4 часа

1 учител, общообразователен премет, френски език-Висше френска филология и английски език

1 учител, общообразователен предмет-изобразително изкуство-Висше лектор 108 часа

1 психилог, училищен -Висше психология , 4 часа

1 учител, общообразователен предмет, математика-висше математика , математика и физика, математика и информатика

4 учител, начален етап-Висше НУП

3 учител, детска градина-висше ПУП, ПУП и НУП

1 учител, изобразително изкуство-Висше изобр.изкуство

2 учител в група за ЦДО- 5- 6 клас – Висше педагогическо

2 учител в група за ЦДО в НЕОО – Висше НУП

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

2 заварчик

2 шлосер-монтьор

6 контрольор, качество

1 склададжия, той и шофьор

1 продавач-консултант

1 касиер-квалификация-по проект Заетост за теб

1 готвач-квалификация - по проект Заетост за теб

3 шофьор на автомобил над 12 тона

2 заместник, управител на магазин

1 работник на автомивка

10 оператор на автоматична линия за производство на лагери-средно , на смени

1 готвач-умения

15 оператор на машини с ЦПУ-средно, на смени

2 опаковач

1 сервитьор средно, на смени

1 готвач-средно, на смени

2 сервитьор

1 помощник-възпитател- средно , квалиф.за пом.възпитател

1 монтьор, електро-произв.оборудване, средно , квалиф.ел.монтьор

1 шофьор, лекотоварен автомобил- средно, кат.В, 1 година трудов стаж

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина