Приеха програмата за развитие на Карловско за целия мандат

Автор: Plovdiv Now 1940
Приеха програмата за развитие на Карловско за целия мандат

Програмата за управление и развитие на община Карлово за периода 2020-2023 беще приета на редовното заседание на Общинския съвет вчера.

Тя обхваща основните принципи на управлението и акцентира върху четири основни приоритета. „Програмата е естествено продължение на процесите на растеж и динамично съвременно развитие, приоритетите в нея са гаранция за стабилитет, последователност и условия за постигане на трайни осезаеми резултати.“, поясни вносителят – кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов.

Местният парламент прие също и отчет на кмета на изпълнение на програмата за развитие 2015-2019, Наредби за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Карлово.

Съветниците одобриха общата численост и структура на общинската администрация и бюджетната прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите на местни дейности.


       

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина