Преди 150 години: Левски се връща за последно в родното Карлово

Автор: Plovdiv Now 2261
Преди 150 години: Левски се връща за последно в родното Карлово
През декември 1872 г. Васил Левски за последен път посещава Карлово, разказват от Музея.
 
Загрижен за съдбата на революционната организация след арабаконашкия обир на Димитър Общи, Апостола тръгва на опасно пътуване за Влашко. По това време властите го издирват. Когато пристига в Карлово в първите дни на декември, той отсяда в дома на Ганю Маджереца.
 
Левски моли Маджереца да отиде и да съобщи на Константин Попов и Васил Караиванов, че иска да се срещне с тях. Когато молбата е изпълнена Апостолът се отбива в къщата на даскал Райно Попович, в която по това време живее неговият зет д-р Киро Попов с жена си Елисавета и с брат си Константин Попов (и двамата членове на комитета). Братята разказват на Апостола за залавянето на Общи и за направените разкрития, като го увещават да замине за Влашко през Цариград. Левски не приема препоръката и решава да се отбие в Ловеч, където трябва да прибере комитетската архива и да я отнесе във Влашко. Елисавета Попова описва тази среща в своите спомени:
 
„Въведен в стаята, където бяхме събрани подир вечеря на кафе, Левски се ръкува с всички ни. Заведе се оживен разговор за дейността на революционните комитети. Липсата на парични средства спъвала хода на революционното движение. Аз се вслушах в разговора и с внимание наблюдавах необикновения гост. Васил Левски имаше вид на сериозен и почтен човек. Погледът му, повелителен, но благ, изразяваше искреност и доброта... Към полунощ изпратихме Левски, когото за последен път видях.“
 
Левски се среща с братовчед си Васил Караиванов, който го предупреждава, че властите са нащрек. Тогава Апостолът поставя на В. Караиванов задача да проучи пътя за Сопот. След тяхната среща Васил Левски се отбива у зетя си Андрей Начев, за да види сестра си Яна. Оттам минава през Караивановия хан, както разказва в спомените си неговият братовчед:
„Последната вечер преди заминаването му Левски дойде у дома, за да се увери за пътя към Сопот и ме помоли да го придружа по пътя за сопотския манастир „Св. Спас“. Аз го молих да остане да пренощува в Карлово и да измени пътя си“.
 
Васил Левски решава да не променя първоначалния си план. Двамата поемат към Сопот. За това пътуване В. Караиванов пише:
„Щом напуснахме хана, се промъкнахме покрай турските гробища и се отправихме към местността „Новите лозя“... След още малко път дойдохме до реката „Мурла“ (Сопотница), границата на Карловско със Сопотско поле. Тука Левски се спря и обърна към мен и ми каза: „Сега си свободен. Върнете се и носете много здраве на всички приятели, които са останали!‘‘
 
Източник: Национален музей "Васил Левски" в Карлово

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина