Определиха присъдата на кмета на Карлово по обвинението за безстопанственост

Автор: Plovdiv Now 2148
Определиха присъдата на кмета на Карлово по обвинението за безстопанственост

Специализираният наказателен съд определи наказание „Пробация“ за кмета на Карлово Емил Кабаиванов, който беше обвинен за безстопанственост.

Кабаиванов беше привлечен към наказателна отговорност за това, че в периода от 24 април 2013 г. до 30 април 2014 г., като длъжностно лице, при условията на продължавано престъпление, не е положил достатъчно грижи за повереното му имущество - разпоредил да се изплатят възнаграждения и осигурителни вноски на трима души по невъзникнали с тях трудоворавни отношения, като от това последвала значителна щета за община Калрово в размер на близо 27 000 лева.

Средствата са били част от получената от общината безвъзмездна финансова помощ за доизграждане и модернизация на водопроводната и канализационна мрежа на Карлово по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност.

Съдът взе предвид обстоятелството, че пълният размер на нанесената щета – 26 984,68 лева, е възстановен в общинския бюджет, както изразеното от Кабаиванов съжаление за стореното и чистото му съдебно минало.

Наказанието предвижда задължителни срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца, както и удръжка на 10 на сто от възнаграждението му в полза на Държавата в продължение на 3 месеца.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина