Насрочени са заседанията за собственост и ползване на земеделските земи в Карловско

Автор: Plovdiv Now 713
Насрочени са заседанията за собственост и ползване на земеделските земи в Карловско

Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив съобщава, че са насрочени заседания на комисия съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2019/2020 година на територията на община Карлово. 

Членове на комисията са Гюлбахар Наимова, Пенка Ганева, Емине Бозали, Милена Христева, Мариана Георгиева.

Ето график на заседанията:

Карлово - 22 август, 16,00 часа;

Клисура - 28 август, 11,00 часа;

Калофер - 28 август, 10,00 часа;

Баня - 27 август, 10,00 часа;

Село Розино - 23 август, 13,00 часа;

Село Богдан - 27 август, 13,00 часа;

Село Бегунци - 22 август, 10,00 часа;

Село Васил Левски - 27 август, 15,00 часа;

Село Ведраре - 22 август, 11,00 часа;

Село Войнягово - 27 август, 11,00 часа;

Село Горни Домлян - 26 август, 10,00 часа

Село Домлян - 27 август, 14,00 часа;

Село Дъбене - 28 август, 16,00 часа;

Село Иганово - 26 август, 13,00 часа;

Село Каравелово - 23 август, 16,00 часа;

Село Климент - 26 август, 16,00 часа;

Село Куртово - 22 август, 13,00 часа;

Село Кърнаре - 26 август, 14,00 часа;

Село Московец - 26 август, 15,00 часа;

Село Певците - 23 август, 11,00 часа;

Село Слатина - 23 август, 10,00 часа;

Село Соколица - 22 август, 15,00 часа;

Село Столетово - 23 август, 14,00 часа;

Село Христо Даново - 23 август, 15,00 часа;

Село Мраченик - 28 август, 13,00 часа;

Село Пролом - 26 август, 11,00 часа;

Село Марино поле - 22 август, 14 часа.

"Масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите. Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" в срок до 5 август на съответната година. В състава на комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската служба по земеделие и представител на областната дирекция "Земеделие". При изготвянето на проекта на разпределение в работата на комисията участват и собствениците и/или ползвателите на земеделски имоти в съответното землище, заявили изричното си желание за участие в процедурата за създаване на масиви за ползване", гласи член 37в от Закона.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина