Десетки хора в Карлово получават домашна, медицинска и психологическа помощ

Автор: Plovdiv Now 7128
Десетки хора в Карлово получават домашна, медицинска и психологическа помощ
103-ма души ползват вече услугите по проекта „Помогни на възрастни хора и лица с увреждания чрез патронажна грижа в община Карлово“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., започнал на 1 юли 2019 година в Карлово. 
 
Това са хора на възраст над 65 години, както и лица с увреждания от града и шест населени места от общината. Всички те получават интегрирани здравни и социални грижи.
 
В дома си те получават следните грижи: измерване на кръвно налягане, кръвна захар, поставяне на инжекции, спеняне на превръзки след операция и други. Друга услуга е придружаването им при нужда до институция или лаборатория, както и предоставяне на психологическа подкрепа.
 
Специалистите посещават домовете по предварително изготвен график. Хората в нужда имат право да ползват услугите до 2 часа на ден, като не заплащат такси за това.
 
В екипа за предоставяне на услугите са включени 17 патронажни работници, които помагат в домакинството, медицинска сестра и психолог, а тяхното удовлетворение идва от това, че виждат как хората се чувстват добре, чувстват се спокойни, че могат да разчитат на някого. На разположение е и автомобил, който се ползва за достигане на услугата до жилищата на нуждаещите се.
 
Дейностите по проекта са предвидени да приключат до 31.07.2020 г., а информация заинтересованите лица могат да получат в Община Карлово на тел. 0335/54567.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина