Бюрото по труда в Карлово с важна информация за хората, останали без работа

Автор: Plovdiv Now 76874
Бюрото по труда в Карлово с важна информация за хората, останали без работа

За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат, съобщават от Бюрото по труда в Карлово. Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения  при безработица ще могат да се регистрират в бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок и няма да търпят санкция поради забавяне.

На лицата, които са се явили в Бюрото по труда, за да се регистрират като безработни с цел получаване на обезщетения, се препоръчват възможностите:

- да ползват отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение;

да подадат по електронен път заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ

ако нямат КЕП или ПИК на НОИ, да попълнят самостоятелно на хартиен носител заявлението за регистрация в ДБТ и със съдействието на помощните материали от таблото или присъстващ служител НОИ - заявлението за ПОБ към НОИ;

 Заявления за регистрация се подават и  чрез лицензиран пощенски оператор в бюрата по труда или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (с КЕП или ПИК на НОИ). За целта могат да се използват електронните форми за подаване на заявление, чрез:

- Официалния сайт на Агенцията по заетостта;

- Чрез новата електронна услуга на АЗ и ДАЕУ;

- По електронна поща на ел. адрес на ДБТ (само за периода на извънредно положение за лицата, които желаят да ползват посредническите услуги на ДБТ).

Активирани общо 6 електронни административни услуги на Агенцията по заетостта. Същите на този етап са достъпни през Единен портал за достъп до електронни административни услуги на ДА ЕУ, раздел „Социални дейности“/„Безработица и насърчаване на заетостта“, линкът към който е: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment

Електронните административни услуги включват:

- Приемане на заявки от работодатели за свободни работни места - https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/0424f386-6bd0-4c6a-8d52-b9394a7a8f88

- Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица - https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/885d29f8-9d68-4452-9c32-ad4b417a7f34

- Издаване на решения за прекратяване на регистрацията на търсещи работа лица - https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/d2cdd761-816b-42f9-82da-6e57d7c67334

- Издаване на решения за възстановяване на регистрацията на търсещи работа лица - https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/439c1e0d-495a-47b2-9227-540b54a30bcb

- Включване в обучение на възрастни - https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/530d4256-8761-434e-a78d-b938d510708a;

- Издаване на служебна бележка за удостоверяване на регистрация на търсещо работа лице - https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/3aacfaa7-da84-4151-8f5e-841cd3ecb391

За допълнителна информация : ДБТ-Карлово, ул.Меден дол № 10 , телефон 0335/9-46-35

e-mail:  [email protected]

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина