140 души в Карловско ще получат патронажна грижа с европейско финансиране

Автор: Plovdiv Now 306
140 души в Карловско ще получат патронажна грижа с европейско финансиране

Карлово е една от трийсетте общини в България, които могат да се похвалят с нови одобрени проекти за патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания с финансиране от Европейския съюз.

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е подписан на 9 май 2019 година в Министерство на труда и социалната политика от заместник-министър Зорница Русинова и заместник-кмета на община Карлово – Антон Минев. Общият размер е 348 956, 96 лева, осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Ще бъде подобрен достъпът до мобилни, интегрирани здравно-социални услуги, както и ще бъде оказвана психологическа подкрепа, постигане на независимост и социално включване на възрастните и хората с увреждания.

Здравно-социални услуги и консултации ще получат 140 потребители от Карлово и общината. Допустими целеви групи са хора над 18-годишна възраст с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и лица с увреждания и техните семейства.

Проектът е под мотото „Помогни на възрастни хора и лица с увреждания чрез патронажна грижа в община Карлово“ и ще стартира на 1 юни тази година. Срокът му е 16 месеца. Здравно-социални услуги потребителите ще получават в продължение на една година. Преди това ще бъде сформиран на екип, ще се извърши подбор на персонал и потребители, както и ще бъдат проведени обучения. 

Новини

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Изпрати новина