Пловдив подкрепя Калояново в работата с рискови групи

Автор: Plovdiv Now 7562
Пловдив подкрепя Калояново в работата с рискови групи

Община Пловдив подкрепя Калояново в работата с рискови групи втора година чрез общинския Комплекс за социални услуги за деца и семейства. КСУДС-Пловдив  има свое изнесено работно място в Община Калояново от две години и за този период социалните работници са подкрепили над 45 семейства, с които са проведени почти 500 индивидуални консултации и терапевтични сесии.  Специалистите работят в насока превенция на изоставянето, приемна грижа, социална рехабилитация и интеграция. Проведени са множество работни срещи с представители на детски градини и училища на територията на Община Калояново.

През 2020 г.  най-голям е делът на случаите по превенция на изоставянето. Благодарение на съвместните усилия на социалните работници и родителите, нито един дете не е разделено от своето семейство. През 2021 г. 6 семейства са получили материална подкрепа под формата на хранителни пакети и бяла техника.

Атанаска Бакалска, която е старши експерт “Социални дейности“ в Община Калояново подчерта, че съвместната работа с Дирекция „Социално подпомагане“ на Община Пловдив и КСУДС е изключително ефективна. Общите ни усилия и подкрепата на Веселина Ботева и Недка Петрова за развитието и реализирането на социалните услуги за деца и семейства следва европейските и националните принципи на хуманност и  осигурява достъпни и качествени социални услуги в общността, интеграция съобразена с индивидуалните потребности и грижа за децата от рисковите групи за ефективно социално включване.

 „Изнесено работно място се приема от хората в риск като неутрална и защитена среда. То им дава спокойствие да доверят проблемите си и да получат помощ", коментира Лазар Атмаджов, социален работник от Центъра за обществена подкрепа.

Предстоят да се реализират още много идеи като ранен скрининг на езикови и говорни затруднения сред децата от начална и предучилищна възраст; провеждане на групи „Музика в действие“ с родители и деца; организиране и провеждане на „Раздавалник“; организиране и провеждане на „Топъл обяд“.

Нуждите от социални услуги на децата и семействата в община Калояново са обхванати многопластово и гъвкаво. На територията на изнесеното работно място, разположено в центъра на с. Калояново, в непосредствена близост до жителите, те мога да бъдат консултирани и подкрепени. Също така екипът на КСУДС – Пловдив използва възможността да достигне до потребителите в естествената им среда, като провежда срещи в домашни условия, в училище, в общността. Услугите се предоставят от различни специалисти – социален работник, психолог, логопед, музикотерапевт, рехабилитатор, юрист - с богат и многообразен опит и в зависимост от конкретната потребност.  

Този механизъм на взаимодействие осигурява лесен достъп до услугите и допринася за реализирането на правата на децата и техните семейства, а в рамките на изминалите 2 години се затвърди като добра иновативна практика на междуобщинско сътрудничество.

 

Подобни новини

не съм от калояново

как пък не намерихте друга снимка , та сложихте тази с наркомана?

22:39, 17.09.2021

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина