Насрочени са заседанията за собственост и ползване на земеделските земи в Калояновско

Автор: Plovdiv Now 1084
Насрочени са заседанията за собственост и ползване на земеделските земи в Калояновско

Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив съобщава, че са насрочени заседания на комисия съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2019/2020 година на територията на община Калояново. 

Членове на комисията са Валентина Гънчевска, Гълъбина Генчева, Мария Танчовска, Пенка Топалска, Пролетка Генчева.

Ето график на заседанията:

Село Калояново - 29 август, 10,00 часа;

Село Горна Махала - 29 август, 11,00 часа;

Село Дълго поле - 29 август, 13,00 часа;

Село Житница - 19 август, 14,00 часа;

Село Иван Вазово - 29 август, 15,00 часа;

Село Отец Паисиево - 30 август, 10,00 часа;

Село Песнопой - 30 август, 11,00 часа;

Село Ръжево Конаре - 30 август, 15,00 часа;

Село Черноземен - 30 август, 13,00 часа;

Село Главатар - 30 август, 14,00 часа.

"Масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите. Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" в срок до 5 август на съответната година. В състава на комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската служба по земеделие и представител на областната дирекция "Земеделие". При изготвянето на проекта на разпределение в работата на комисията участват и собствениците и/или ползвателите на земеделски имоти в съответното землище, заявили изричното си желание за участие в процедурата за създаване на масиви за ползване", гласи член 37в от Закона.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина