Насърчават чрез финансиране работодатели в Калояново, Марица, Съединение и Хисаря

Автор: Plovdiv Now 9891
Насърчават чрез финансиране работодатели в Калояново, Марица, Съединение и Хисаря

Дирекция “Бюро по труда ”Марица” - Пловдив уведомява работодателите от общините Калояново, Марица, Съединение и Хисаря, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2020 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:

- безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 5000 лв.;

- безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 4073 лв.;

-продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 4762 лв.;

- безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 2925 лв.;

- безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 4290 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 24.02.2020 г. до 04.03.2020 г., включително.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда”Марица” – Пловдив, както и на тел. 032/967852

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина