БЧК раздава хранителни пакети на хора в нужда в община Калояново

Автор: Plovdiv Now 4959
БЧК раздава хранителни пакети на хора в нужда в община Калояново
БЧК раздава хранителни пакети на хора в нужда в община Калояново.  
 
Раздаването ще се извършва, както и в предходни години, в сградата на улица "Опълченска", всеки ден от 09:00 до 12:00 часа.
 
Ето кои хора имат право на помощта:
 
- Лица и семейства, подпомагани по Наредба №РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2019г./2020 г.);
- Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейни помощи на деца (ЗСПД) през м. юли 2021 г.;
- Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2020/2021;
- Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия (до 369 лв.) и получават месечна добавка за социална интеграция по чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) през м. юли 2021 г.;
- Лица и семейства, които получават месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД през м. юли 2021 г.;
- Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за защита на детето (ППЗЗД) през м. юли 2021 г., а по отношение на еднократните помощи - за периода 01.01.2021 – 31.07.2021 г.;
- Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2021 г. – 31.07.2021 г.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина