Затвориха розоварна в Старосел заради замърсяване на река

Автор: Plovdiv Now 8792
Затвориха розоварна в Старосел заради замърсяване на река

Затвориха розоварна в Старосел след проверка. По време на нея е установено, че водата в река Кошовица е видимо замърсена. Направен е обстоен преглед на целия производствен процес, като същият е описан от суровината (розов цвят), през изваряването и дестилацията до изхвърлянето на отпадъчните води в изградената лагуна. 

Река Кошовица, която се влива в река Пясъчник непосредствено до село Старосел е оцветена в тъмночервен до черен цвят. Експертите взеха водни проби от яз. Пясъчник, за който беше получен сигнал за наличие на умряла риба. Обследването на река Пясъчник и Кошовица продължи със вземането на водни проби  от три места: река Кошовица от точката на заустване на ПСОВ – дестилерия Старосел, преди и след точката на заустване. Пробите ще бъде изследвана лабораторно по показателите разтворен кислород, наситеност на кислород, БПК, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор, ортофосфати, растителни масла.

Късно снощи РИОСВ-Пловдив даде 2 предписания на дружеството: да се предприемат незабавни действия за  преустановяване на заустването на отпадъчни води в р. Кошовица до получаване на разрешително за заустване от БД и въвеждане на обекта в експлоатация, като мярката влиза в сила веднага и да се осигури възможност за пломбиране на пуска на помпата към резервоара за събиране на производствени отпадъчни води след улавяне на розовия цвят, като срокът за второто предписание е 26 май. 

Днес е получен сигнал за повторно замърсяване на реката от розоварната в Старосел и беше извършена поредна проверка на обекта. РИОСВ – Пловдив издаде заповед за ограничаване на производствената дейност на дестилерията чрез принудителното извеждане от експлоатация на помпената станция към бетоновия резервоар за отпадъчни води, като я запечата. По този начин ще бъде премахната всякаква възможност за заустване в реката. При връчването на заповедта и запечатването на помпената станция имаше и представител на Областна администрация – Пловдив.

Втората проверена дестилерия за розов цвят вчера е в района на Зелениково. Установено е, че в дестилерията в селото се извършва дейност по преработка на розов цвят, като част от производствения отпадък, състоящ се от розови джибри се изпуска в река Розовецка. От реката са взети водни проби, от точката на нерегламетираното заустване, преди и след него. Същите ще бъдат лабораторно изследвани по показателите разтворен кислород, наситеност на кислород, БПК, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор, ортофосфати, растителни масла.

Днес е бил проверен и сигнал за замърсяване на река Стряма от розоварната в село Черноземен. В момента проверката продължава, като се вземат и водни проби. При полевите измерване на показателите на водата се установява понижени стойности на разтворен кислород след заустванията на отпадъчните води в реките.

Във връзка със сигналите за замърсяване на река Пясъчник, река Розовецка и река Стряма в замърсените участъци на реките ще бъде проведен хидробиологичен мониторинг за да се установи състоянието на водните тела, а резултатите от анализа ще бъдат оповестени на сайта на басейновата дирекция.

Снимка: БНР

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина