Започват заседанията за собственост и ползване на земеделските земи в Хисарско

Автор: Plovdiv Now 935
Започват заседанията за собственост и ползване на земеделските земи в Хисарско

Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив съобщава какъв е графикът за провеждане на заседанията на комисиите съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2019/2020 година.

"Масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите. Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" в срок до 5 август на съответната година. В състава на комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската служба по земеделие и представител на областната дирекция "Земеделие". При изготвянето на проекта на разпределение в работата на комисията участват и собствениците и/или ползвателите на земеделски имоти в съответното землище, заявили изричното си желание за участие в процедурата за създаване на масиви за ползване", гласи член 37в от Закона.

Ето разпределението на работата на комисиите:

КОМИСИЯ

ОБЩИНА

ЗЕМЛИЩЕ

ДАТА

НАЧАЛЕН

ЧАС

Мелиха Юмер

Представител на ОД „Земеделие“ гр. Пловдив

 

 

 

 

 

Нанко Шейретов

Хисаря

с. Михилци

23.08.2019 г.

15:00

Катя Попова

Хисаря

с. Черничево

23.08.2019 г.

13:00

Людмила Александрова

Хисаря

с. Ново Железаре

23.08.2019 г.

9:30

 

Хисаря

с. Старо Железаре

26.08.2019 г.

9:30

 

Хисаря

с. Паничери

29.08.2019 г.

13:00

 

Хисаря

с. Старосел

29.08.2019 г.

11:00

 

Хисаря

с. Мътеница

27.08.2019 г.

9:30

 

Хисаря

с. Красново

28.08.2019 г.

11:00

 

Хисаря

с. Кръстевич

27.08.2019 г.

11:00

 

Хисаря

с. Мало Крушево

26.08.2019 г.

13:00

 

Хисаря

с. Беловица

28.08.2019 г.

9:30

 

Хисаря

гр. Хисаря

29.08.2019 г.

9:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина