Важно съобщение от Община Хисаря за кадастъра на имотите в града

Автор: Plovdiv Now 3990
Важно съобщение от Община Хисаря за кадастъра на имотите в града

Община Хисаря уведомява, че в Държавен вестник брой 95 от 16.11.2021 г., на стр. 122, е публикувано обявление от Службата по геодезия, картография и кадастър в Пловдив, свързано с приемането на кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на Хисаря.

В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ гражданите могат да направят писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър в Пловдив.

Всички материали се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър в Пловдив, пл. Съединение № 3.

Желаещите могат да се запознаят с тях на посочения по-горе адрес и в 30-дневен срок, т.е. от 16.11.2021 г. до 16.12.2021 г., могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър в Пловдив.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина