Топъл обяд у дома на 170 нуждаещи се хора в Хисарско

Автор: Plovdiv Now 1740
Топъл обяд у дома на 170 нуждаещи се хора в Хисарско

Хранителна помощ ще бъде предоставена на 170 крайно нуждаещи се жители на община Хисаря по новата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Агенцията за социално подпомагане ще финансира услугата. Отпуснатите средства ще са в размер на 16 269 лв.

Проектът ще се реализира във всички населени места на територията на общината и ще бъде с продължителност 33 работни дни, считано от 01 май 2020 г. до 19 юни 2020 г.

От услугата могат да се възползват хора от следните групи:

- Уязвими лица и възрастни над 65 години, които са без доходи или с доход под линията на бедност за страната, живеят сами и не са в състояние да осигурят прехраната си;

- Лица с ниски доходи, които са под линията на бедност за страната, за времето, в което са поставени в задължителна карантина;

- Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат на заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Не се изисква подаване на документи. Община Хисаря използва всички възможности за подбор – информация от общинската база данни, РУ Хисаря по данни на РЗИ Пловдив, кметовете по населени места с цел гарантирано достигане на услугата до най-нуждаещите се граждани.

Подборът на потребителите ще се извърши от специално назначена от Кмета на Община Хисаря експертна комисия и съгласно изискванията за допустимост. С приоритет ще бъдат хората с ниски доходи под линията на бедност, които са поставени под задължителна карантина съгласно информацията от РЗИ. Лицата ще се проверяват и дали са включени в други общински програми и проекти за осигуряване на грижа, с цел да не се допуска получаване на еднаква подкрепа по едно и също време от различни източници. 

Храната ще се приготвя от външен изпълнител и ще се предоставя на потребителите в еднократни опаковки. Всеки работен ден ще се доставя чрез специализирани превозни средства на адреса на потребителя – „до врата“. За доставката ще се грижат екипи от служители на общинска администрация и кметствата, при спазване на санитарно-хигиенните норми и противоепидемичните мерки.

В рамките на проекта се допуска и осигуряване на съпътстваща подкрепа на потребителите с техни лични средства. Тя ще се изразява в закупуване на други продукти от първа необходимост – храна, лекарства, почистващи средства, заплащане на сметки. По този начин няма да се налага уязвимите лица да напускат дома си, което в извънредната ситуация е от първостепенна важност особено за хората от селата.

Източник: Община Хисаря

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина