Търсят служители за патронажна грижа в Хисаря, обявиха свободни места по проекта

Автор: Plovdiv Now 7391
Търсят служители за патронажна грижа в Хисаря, обявиха свободни места по проекта

Нови работни места обяви Община Хисаря. 

Позициите са свързани с реализирането на проект „Патронажна грижа +  в община Хисаря ”. 

Търсят се следните специалисти на трудови договори:

Социален работник -1 

Изисква се средно образование; предишен опит като социален работник е предимство; стаж в сферата на социалните услуги; гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания.  Специфичните изисквания са компютърна грамотност Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.; работа в екип.

Диспечер  -0,5 щат

Изисква се средно образование; предишен опит като социален работник е предимство; стаж в сферата на социалните услуги; гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания. Специфичните изисквания са компютърна грамотност Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.; работа в екип.

Домашни помощници -3,5 щата

Изисква се основно или средно образование, работа в екип.

Медицинска  сестра – 1

Изисква се средно специално/ специалист/ бакалавър; работа в екип.

Шофьор -1

Изисква се основно/ средно, средно-специално образование; шофьорска правоспособност; работа в екип.

Обявена е и една позиция за психолог на граждански договор.

Изисква се висше образование - бакалавър по психология, компютърна грамотност Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.; работа в екип.

Желаещите да кандидатстват за определените длъжности по Проект „Патронажна грижа + в община Хисаря“ подават документи в Община Хисаря до 03.08.2021г., включително, от 08.00ч. до 17,00ч.

За повече информация тел.: 0337/ 62034, 62180.

Необходими документи за кандидатстване са: заявление (Приложение №1), документ за самоличност(копие), автобиография, документ образование(копие), декларация по образец, пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер).

С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще се проведе интервю на 05.08.2021г.; 09,00ч; Залата на общината.

С одобрените кандидати Кметът на общината сключва договори считано от 14.08.2021г. до 14.08.2022г. 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина