Събират безплатно опасни отпадъци в Хисаря и селата

Автор: Plovdiv Now 5263
Събират безплатно опасни отпадъци в Хисаря и селата
Общините Хисаря организира безплатна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинства. Тя ще се проведе два последователни дни 29 и 30 август 2022 г. Отпадъците ще се приемат в мобилен събирателен пункт за безвъзмездно предаване, който ще е разположен както следва:
 
29.08.2022 г.
 
От 09:30 ч. до 12:30 ч. на адрес: гр. Хисаря, бул. „Ген Гурко“ № 14, в сградата на община Хисаря - в двора, от страната на ул. „Йордан Йовков“;
От 13:00 ч. до 16:00 ч. на адрес: с. Старо Железаре, ул . „6-та“ № 2 ( пред кметството)
30.08.2022 г.
От 09:00 ч. до 10:30 ч. на адрес: с. Паничери, ул. „Георги Димитров“ № 47 (пред кметството)
От 11:00 ч. до 14:00 ч. на адрес: с. Старосел, ул. „Пионерска“ № 2 (пред кметството)
От 14:30 ч. до 16:00 ч. на адрес: с. Красново , ул. „1 –ва“ № 31 (пред кметството)
 
Жителите ще могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци:
- Електрическо и електронно оборудване
- Батерии и акумулатори
- Лекарства с изтекъл срок на годност
- Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак
- Лакове и бояджийски материали, разтворители
- Остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.
- Домакински препарати/битова химия
- Фотографски материали
- Киселини/ основи
- Мастила
- Празни опаковки, обозначени със символи за опасност
- Препарати за растителна защита и борба с вредителите
 
Изхвърлянето на опасни битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци.
 
В тази връзка Община Хисаря призовава гражданите да се възползват от предоставената възможност и да предадат наличните в дома си опасни битови отпадъци в рамките на кампанията.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина