Правителството се разпореди с имоти в Хисаря и Сопот, дадоха терен и на община Кричим

Автор: Plovdiv Now 36012
Правителството се разпореди с имоти в Хисаря и Сопот, дадоха терен и на община Кричим

Министерският съвет на свое заседание днес прие решение за безвъзмездно предоставяне на имоти в Хисаря- публична държавна собственост, за управление от Министерството на отбраната. От Военномедицинската академия се отнемат, поради отпаднала нужда, и се предоставят за управление на MО за бъдещи разпоредителни действия два поземлени имота в Хисаря. Единият е с площ от 5 343 кв. м.  Вторият е с площ 165 199 кв. м, застроен с 3 сгради върху 5237 кв. метра.

На община Кричим пък се прехвърля собствеността върху имот - частна държавна собственост в града заради изпълнението на проект „По следите на древността - една история за история, култура и вяра“. Имотът представлява терен с площ 30 916 кв. метра и досега е бил в управление на областния управител на Пловдив. Общината ще го използва за модернизация на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура, с което ще се осигури достъп до туристическите обекти и природни забележителности. Проектът предвижда изграждането на площадки, изработване и поставяне на указателни и информационни табели за еко пътеки и туристически маршрути, маркировки, беседки, пейки и кошчета за отпадъци. Създадената инфраструктура и придобитите активи ще се ползват безплатно от всички граждани и гости на община Кричим.

Поради отпаднала необходимост правителството отнема от Българската агенция по безопасност на храните управлението върху имот - публична държавна собственост в град Сопот и го обявява за частна държавна собственост. Той се намира на улица „Иван Вазов“ и представлява терен с площ 818 кв. м. С решението на Министерския съвет имотът преминава в управление на областния управител на Пловдив съгласно разпоредбите на Закона за държавната собственост.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина