Патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания предоставят в Хисаря и Сопот

Автор: Plovdiv Now 1734
Патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания предоставят в Хисаря и Сопот

Общините Хисаря и Сопот съвместно са бенифициенти по  проект за предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания. В тази връзка и в двете администрации е обявява прием на заявления за ползване на мобилни интегрирани здравно-социални услуги, които ще се предоставят по домовете на потребителите от квалифициран персонал.

Могат да кандидатстват хора с увреждания и техните семейства, живеещи на териториите на общините Хисаря и Сопот, както и възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Кандидатите подават следните документи:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност; за дете – удостоверение за раждане (за справка);
  • Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
  • Протокол от лекарска консултативна комисия (копие);
  • Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
  • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
  • Други документи

След извършване на оценка на потребностите на одобрените лица ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги до 2 часа на ден на потребител /ежедневно или периодично по график/, според потребностите.

Патронажната грижа не е социална услуга личен асистент и по проекта не се допуска дублиране на дейностите с ползваните услуги/дейности по други програми и проекти.

Документи се подават с сградите на общинските администрации в делнични дни, в рамките на работното време.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина