Община Хисаря отдава под наем на търг свои имоти - ниви

Автор: Plovdiv Now 6498
Община Хисаря отдава под наем на търг свои имоти - ниви

Община Хисаря ще проведе на 21.10.2021 година, от 13.00 часа, в залата в сградата на администрацията, ул. ”Генерал Гурко” № 14, публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на:

5.733 декара нива в с. Михилци м. Новите лозя, категория VIII, 287.00 лева годишен наем без ДДС.

Имотът се предостави под наем за създаване на маслодайна роза. Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 50 /петдесет/ лева с включен ДДС  до 12.00 часа на деня предхождащ търга. Оглед се извърщва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14.00 часа на деня, предхождащ търга. Депозит – 50 % от началната тръжна цена, се внася в касата на Община Хисаря. Заявления за участие се подават  в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търга.

Втори търг ще се проведе на 28.10.2021 г.  на същото място и час.

От 13.30 часа на същата дата и в същата зала ще се проведат и публични явни търгове за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти землището на село Михилци, а именно:

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 50 /петдесет/ лева с включен ДДС за всеки имот, до 12.00 часа на деня предхождащ търга.  Оглед се извърщва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14.00 часа на деня, предхождащ търга. Депозит – 50 % от началната тръжна цена се внася в касата на община Хисаря. Заявления за участие се подават  в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търга.

Втори търг ще се проведе на 28.10.2021 г.  на същото място и час.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина