Готвят публично обсъждане на проекта за Общ устройствен план в Хисаря

Автор: Plovdiv Now 606
Готвят публично обсъждане на проекта за Общ устройствен план в Хисаря

Общинска администрация град Хисаря съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както и съгласно Закона за устройство на територията, уведомява населението, че ще се проведе обществено обсъждане на Предварителен проект за Общ устройствен план на Община Хисаря, заедно с изготвения Доклад за екологична оценка и преложенията към него. 

Общинската администрация уведомява гражданите, че срещата за общественото обсъждане на горепосочения Предварителен проект  и Доклад ще се проведе в Заседателната зала в  Общинска администрация град Хисаря, Община Хисаря на 29.01.2019г. от 13:30 часа. 

Гражданите имат право на достъп до документацията и на изразяване на становище е в стая № 24 в сградата на Общинска администрация град Хисаря на бул. „Генерал Гурко” № 14. 

Лице за контакт е инж. Димитрина Кьорлинска - Началник отдел „Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”.

Както plovdivnow.bg преди време писа, новите промени в Закона за устройство на територията влизат в сила от 1 януари 2019 година. Те ще засегнат хиляди собственици на имоти на територията на  голяма част от общините в Пловдивска област. Всички общини след тази дата трябва да имат изготвени нови общи устройствени планове. Без тях собственици на единични парцели върху земеделски земи няма да могат да сменят предназначението на имотите си и съответно да строят.

Новини

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Изпрати новина