Обществено обсъждане предстои в Хисаря заради дългосрочен дълг от 1,5 млн. лева

Автор: Plovdiv Now 870
Обществено обсъждане предстои в Хисаря заради дългосрочен дълг от 1,5 млн. лева

Обществено обсъждане ще се проведе на 9 август от 17,00 часа в заседателната зала на Община Хисаря. Поводът е намерението на администрацията чрез поемане на дългосрочен дълг от ДЗЗД “Фонд за устойчиви градове” да реализира инвестиционен проект: „Античният град Диоклецианопол – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя“. 

Максималният размер на дълга ще бъде до 1 550 000 лева. Вид на дълга – дългосрочен инвестиционен, поет с договор за общински заем от ДЗЗД “Фонд за устойчиви градове”, създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020” за регионите София и Южна България.

Начин на обезпечаване – залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Хисаря съгласно Закона за публичните финанси.

Гратисен период за погасяване на главницата – до 36 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредита. Срок за погасяване – до 180 месеца от датата на подписване на договора. Лихвен процент – Референтен лихвен процент на ОББ плюс максимална надбавка до 1,6 % годишноТакси, комисиони, наказателни лихви, неустойки и разноски по кредита – съгласно ценовата политика на фонда.

Кметът на община Хисаря инж. Пенка Дойкова кани граждани, медии, ръководители на държавни и обществени организации, както и цялата общественост и всички заинтересовани физически и юридически лица да вземат участие в публичното обсъждане.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина