Хотелиери в Хисаря без регистрации в единната система на Министерството, задават се глоби

Автор: Plovdiv Now 991
Хотелиери в Хисаря без регистрации в единната система на Министерството, задават се глоби

Не всички хотелиери, включително  физически  лица, предоставящи настаняване в стаи за гости, къщи и апартаменти за гости в Хисаря са направили регистрация в Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/, отворена за ползване от 01.10.2019 година.

Собствениците на места за настаняване са длъжни да регистрат профил в 14 дневен срок от получаване писмо, след което да започнат да подават данни в системата, съгласно изискването на чл.116, ал. 5 от Закона  за  туризма .

В случай на бездействие ще бъдат упражнени законовите правомощия съгласно чл.179, ал. 1, т. 3 от Закона за туризма.

В 30 дневен срок от влизането  в  сила на наредбата лицата, които упражняват дейност в категоризираните места за настаняване, подават информация  по електронната поща до категоризиращите органи относно актуалния електронен адрес във формат, определен от  министъра на туризма.  Наредбата за националния  туристически  регистър е  обнародвана в  ДВ бр. 81 от 15.10.2019, припомнят от Министерството.

Формулярът е достъпен на интернет страницата на  Министерство на туризма в секция “Административни  услуги “, както и в секция ЕСТИ . Формулярите  с  актуалните  e-mail  адреси на лицата, извършващи туристическа  дейност в обектите, се изпращат  до  министъра на туризма за обектите, категоризирани от него, или до кмета на община Хисаря за обектите, категоризирани там. 

Източник: Община Хисаря

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина