Декларации за облагане с туристически данък в Хисаря се подават и електронно

Автор: Plovdiv Now 684
Декларации за облагане с туристически данък в Хисаря се подават и електронно

Декларация за облагане с туристически данък към община Хисаря вече може да се подава и електронно.

Услугата е достъпна за потребителите през Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, в раздел „Данъци и такси за гражданите“-„Местни данъци и такси“, на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/e94cc917-58ca-41a8-93cc-f4b4838ad02d

За да се заяви електронно услугата е необходимо гражданите да имат квалифициран електронен подпис (КЕП) и да притежават профил в Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ. Попълнената и подписана електронна форма на декларацията трябва да се изпрати чрез Системата към Общинската администрация по местонахождение на туристическия обект.

Декларацията по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма. До 31 януари на всяка година тя се декларира в общината за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Община Хисаря е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина