Близо 16 млн. е бюджетът на община Хисаря за 2021, решиха и поемане на нов дълг

Автор: Plovdiv Now 2544
Близо 16 млн. е бюджетът на община Хисаря за 2021, решиха и поемане на нов дълг

Важна сесия се проведе вчера в Хисаря. Старейшините приеха бюджета за 2021 година на общината. Рамката на бюджета е 15 милиона 850 хиляди лева. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 милиона 383 хиляди лева, приходи от местни дейности 7 милиона лева 466 хиляди лева. Капиталови разходи 458 хиляди лева. За Културната програма са предвидени 81 740 лева , за Спортния календар са предвидени 18 400 хиляди лева, съобщава ПБ Новинар.

Взе се решение общината да поеме нов дълг в размер на 5 милиона лева. Кредитът ще бъде изтеглен от Фонд Флаг с изгодна лихва. Заемът ще бъде използван в две направления- – 1,8 милиона лева за закупуване на крайно необходима техника за Общинското дружество „Чистота, озеленяване, строителство и ремонт“/ЧОСР/ и над 3 милиона лева за основен ремонт, реконструкция и надстрояване на общинската „Момина баня“. Тя ще се превърне в модерен и достъпен за всички балнеологичен и рехабилитационен център.

Прие се Отчет за събраните приходи и извършените разходи за развитието на туризма на територията на община Хисаря за 2020 г.

Прие се Отчет за работата на комисията по предотвратяване на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и Отчет за работата на кметовете и кметските
наместници на населените места в общината за 2020 г. и информация за състоянието
и проблемите по населени места и приетите мерки за решаването им.

Снимка: Така ще изглежда реновираната Момина баня

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина