Започват заседанията за собственост и ползване на земеделските земи в Брезовско

Автор: Plovdiv Now 194
Започват заседанията за собственост и ползване на земеделските земи в Брезовско

Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив съобщава, че са насрочени заседания на комисия съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2019/2020 година на територията на община Брезово. 

Членове на комисията са Мелиха Юмер, Цветелина Кацарска, Ганка Шопова, Райна Баръмска.

Ето график на заседанията:

Село Бабек - 29 август, 14,00 часа;

Село Борец - 29 август, 16,00 часа;

Град Брезово - 28 август, 15,00 часа;

Село Дрангово - 27 август, 16,00 часа;

Село Зелениково - 30 август, 14,00 часа;

Село Златосел - 27 август, 15,00 часа;

Село Отец Кирилово - 27 август, 14,00 часа;

Село Пъдарско - 30 август, 17,00 часа;

Село Розовец - 30 август, 16,00 часа;

Село Стрелци - 28 август, 16,00 часа;

Село Сърнегор - 30 август, 13,00 часа;

Село Чоба - 29 август, 15,00 часа.

"Масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите. Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" в срок до 5 август на съответната година. В състава на комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската служба по земеделие и представител на областната дирекция "Земеделие". При изготвянето на проекта на разпределение в работата на комисията участват и собствениците и/или ползвателите на земеделски имоти в съответното землище, заявили изричното си желание за участие в процедурата за създаване на масиви за ползване", гласи член 37в от Закона.

Новини

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Изпрати новина