Възкресяват паметта на видния д-р Иван Кацаров, роден в брезовското село Розовец

Автор: Plovdiv Now 4902
Възкресяват паметта на видния д-р Иван Кацаров, роден в брезовското село Розовец
Възкресяват паметта за живота и делото на видния д-р Иван Кацаров, роден в брезовското село Розовец.
 
Инициативен комитет организира официално откриване на паметна плоча на видния розовчанин на 27 август, събота, от 10 часа, в парка на село Розовец.
 
Професор д-р Иван Атанасов Кацаров е роден през 1910 г. в село Розовец. Син е на семейството на даскал Атанас и Алма Кацарови. Баща му е с 40-годишна учебно-просветителска дейност сред децата на Розовец - любим учител на няколко поколения.
Младият Кацаров завършва основно образование в Розовец, средно в Мъжката гимназия - Пловдив и Факултет за приложна математика и физика - застрахователна техника /актюерство/ - във Висшето техническо училище във Виена. Всички с пълно отличие. Застрахователна математика му е преподавал проф. Алфред ТАУБЕР - виден учен, който е оставил значителна следа в науката и е от известната Виенска школа ЧУБЕР, БЛАШКЕ и ТАУБЕР.
 
При дипломирането си, получава препоръчителни писма, собственоръчно написани от проф. ТАУБЕР. Непосредствено след дипломирането във Виена е назначен за асистент на проф. Е. ФАНТА. Oказало се, че като чужденец не може да получава заплата и затова се отказал от оказаната му чест. През 1932 год. е за кратко на актюерска служба в застр. д-ва "Феникс" - Виена /при проф. А. Бергер/ и "Витоша"- София. Работи в Дирекцията на пенсиите, в Дирекцията на труда и О.О., в Института за О.О., бил е директор на Адвокатската каса. Като висш чиновник е преминал цялата йерархична стълбица до главен актюер, началник на отдел и директор.
 
През този период не престават и научните му изследвания. Предлага законопроекти, актюерска експертиза, разработки по поръчка на правителствата и впоследствие приемани от парламента. Те донасят международна известност на Иван Кацаров в много страни чрез международното бюро по труда в Женева. Иван Кацаров е полиглот. Ползва отлично и добре немски, руски, френски, английски и някои други езици, както сам изтъква, математически текст. През 1949 г. е назначен за хоноруван преподавател във ВФСИ - гр. Свищов и като такъв чете лекции по четири дисциплини до 1955 г., тогава е хабилитиран за доцент по Застрахователна математика и Обществено осигуряване. От 1956 г. е хоноруван доцент в Математическият факултет на СУ.От 1963 година Иван Кацаров е професор в катедра " Застрахователно дело" на СА "Д. А. Ценов“.
 
По-късно създава и ръководи катедра “Социално дело”. Две много сериозни постижения в научната дейност са: монографията "Еквивалентният принцип в застрахователната математика" - обосновава с математически методи модел за социална справедливост между застраховани и застрахователи; "Пределната възраст в пенсионното дело", дисертационна разработка, актуална и в наши дни. Научните трудове на проф. д-р Иван Кацаров намират отклик и са повод за положителни рецензии в чуждестранните научни среди, за което свидетелстват препечатките в техни издания.
 
Трябва да се изтъкне, че независимо от обществените строеве, той е търсен многократно от държавните ръководства за съвети и препоръки по повод проекти за документи в областта на застрахователното и социално дело. Изключителен е приноса му за изграждане на научните основи на застраховането и социалното дело в България. Систематизирал е научното си творчество и го е предал на два държавни фонда.
 
Умира в София през 1985 г.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина