Свободно работно място обяви Община Брезово - за педагог

Автор: Plovdiv Now 1542
Свободно работно място обяви Община Брезово - за педагог

Центърът за обществена подкрепа към Община Брезово обяви свободно работно място.

Позицията е за педагог. Кандидатите трябва да имат висше образование, степен "бакалавър" по педагогика. Други изисквания са умения за работа с деца и семейства, компютърна грамотност, комуникативна компетентност и умение за работа в екип.

Заемащият длъжността провежда срещи с деца и семейства; Обсъжда със семейството възможностите за индивидуалното развитие на детето, които се предоставят от ЦОП; Взема тяхното информирано съгласие за участие; Осигурява индивидуална подкрепа и ръководство за детето по време на участието му в различните инициативи; Участва в екипни срещи и обсъждания; Участва в индивидуална и групова супервизия, като представя за обсъждане конкретни случаи; Осъществява работа на терен.

Необходимите документи за участие са: заявление, автобиография, документ за завършено образование (копие).

Документите се подават в деловодството на Община Брезово, ул. „Георги Димитров“ №25 от 8.00 до 16.00 часа.

Подборът ще се извърши чрез разглеждане на подадените документи. При явяване на повече кандидати ще се проведе събеседване.

Обявата е валидна до 31.10.2020г. или до явяването и избора на кандидат, съобщават от Община Брезово

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина