Решават се проблемите по водоснабдяването, язовирите и пътищата в Брезовско

Автор: Plovdiv Now 2500
Решават се проблемите по водоснабдяването, язовирите и пътищата в Брезовско

Христо Енков, кметът на община Брезово, прави традиционния си обзор на събитията за изминалата седмица. 

Той припомня своята важна среща с областния управител Дани Каназирева и кметовете на населените места, на която е обсъдено състоянието на водоснабдяването, язовирите и пътищата в общината. Кметът уверява, че съвсем скоро ще бъде решен проблемът в село Пъдарско чрез нов водоизточник между селата Борец и Момино. Проектът вече е в ход и ще бъде финализиран до няколко месеца. От новата сонда за питейна вода до Пъдарско ще бъде изграден водопровод с дължина близо 2 километра, като до това решение се е стигнало след поредица от срещи с областния управител и управителя на ВиК – Пловдив Спартак Николов.

Село Стрелци вече има нова сонда и заедно със съществуващия водоизточник ще се доставя достатъчно количество питейна вода за хората. Чакат се документи от Басейнова дирекция.

Христо Енков споделя и за проблем в Свежен. Местният язовир трябва да бъде узаконен като вододайна зона, която захранва селото и други населени места. Преди десет години там е била изградена помпена станция, но първите проби не са дали зодоволителен резултат, защото водата, която се тегли, е от дъното на язовира. Направен е и втори етап с поплавъчен смукател, който е дал по-добри резултати.

Кметът засяга проблема и в село Върбен, където още през 2019 е трябвало да бъде подменен централен водопровод, но по някакви причини това не се е случило въпреки осигуреното финансиране от държавата чрез ВиК. Този водопровод захранва Дрангово, Златосел, Върбен.  

Добра новина е, че след ремонт на изпускателния кран, извършен в неделя, язовирът край Розовец вече се пълни с вода.

Брезово е общината с най-много язовири – 56 на брой, казва Енков, като на срещата с областния управител е обсъдено и тяхното състояние и управление. С решение на общински съвет през 2018 година 51 от тях са прехвърлени на държавата, защото поддръжката на един язовир е между 3000 и 10 000 лева годишно.

Кметът е получил уверение за подкрепа и при решаване на проблемите със старите и нуждаещите се от ремонт пътища от републиканската пътна мрежа. Сред тях са пътят Пловдив - Брезовот-тПавел баня и пътят Брезово - Долна махала, които се нуждаят от спешен ремонт.

Христо Енков разказва и за проведената миналата сряда среща с управителя на ВиК - Пловдив Спартак Николов, на която кметът е представил 4-годишния си план на дейностите за минимализиране опасността от воден режим в населените места на община Брезово. През 2020 година е заложено: подмяна на водопровода по първа улица в село Златосел с дължина около 600 метра; подмяна на водопровод и в село Върбен; в село Чехларе е планиран ремонт на малката стена на язовира. Всеки месец да бъде изпращан доклад до ВиК - Пловдив за възникнали аварии и къде има нужда от подновяване на пътни настилки, са се договорили Христо Енков и управителят на ВиК.

Кметът изразява задоволство от обучението, което 61-ва Стрямска механизирана бригада проведе с ученици. Мобилна група изнесе презентация на тема „Стани един от нас” пред възпитаници от СУ „Христо Смирненски” и ПГ „Златю Бояджиев” в Брезово.

Христо Енков завършва обзора си с информацията, че на 25 януари в Брезово е проведено общо събрание за възстановяване на Туристическо дружество "Средногорец". Избран е нов Управителен съвет с председател Иван Муевски.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина