Походът по последния път на Хаджи Димитър - три дни история, природа и патриотизъм

Автор: Plovdiv Now 2208
Походът по последния път на Хаджи Димитър - три дни история, природа и патриотизъм

Наближава Националният туристически поход "Последният път на Хаджи Димитър“. Събитието е по повод 152 години от подвига на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа и поклонение на лобното място на Хаджи Димитър на връх Къдрафил.

Походът има за цел да запознае участниците в него с последните дни от живота на Хаджи Димитър, като се премине по маршрута, по който останалите живи четници след битката на Бузлуджа, са пренесли на носилка ранения си войвода до връх Къдрафил. Походът ще завърши на връх Къдрафил, където ще се отдаде почит на участниците в събитията от края на юли и началото на август 1868 г.

Походът ще се проведе от 30.07.2020г. /четвъртък/ до 01.08.2020г. /събота/, в района на Стара планина, Розовата долина и Средна гора по следния маршрут: връх Бузлуджа, с. Енина, с. Виден, с. Турия, с. Свежен.

Първи ден – 30.07.2020 г. /четвъртък/: От 07:00 до 8:00 ч.– Пристигане /сборен пункт/ на участниците на хижа Малка Бузлуджа. Регистрация. Провеждане на подробен инструктаж с туристическите водачи и водачите /ръководителите/ на групи. Извозването на бивачните принадлежности, допълнителната храна и дрехи на туристите /допълнителен багаж/, се извършва от организаторите – от началната до крайната точка на похода. Туристите ще имат достъп до допълнителния си багаж във всички места за почивка и бивакуване. Участващите в похода трябва да разделят багажа си. Личният багаж да носят сами, багажът за лагеруването ще бъде извозван от организаторите до лагерите.

Поднасяне на венци и цветя на паметника на Хаджи Димитър и неговите четници. Беседа от организаторите за извеждането на Войводата от битката на Бузлуджа.

От 08:00 до 12:00 ч. – пешеходен преход от паметника на Хаджи Димитър до църквата „Св. Параскева“, с. Енина. Беседа от организаторите за участието на свещеник Стефан Маналов в опелото и погребението на четниците на вр. Бузлуджа. Почивка, лично време (кафе, тоалетна, запасяване с хранителни продукти).

От 12:00 до 13:00 ч. – превоз с автобус до с. Виден. По време на пътуването: беседа от организаторите за пребиваването на четниците, носещи ранения Хаджи Димитър, във воденицата, намираща се сега на дъното на яз. Копринка. Почивка и обяд, на принципа „сух пакет“, който всеки участник си осигурява сам.

От 13:00 до 16:00 ч. – пешеходен преход от с. Виден до с. Турия, местността „Скока“ на Турийска река. Беседа от организаторите за пребиваването на четниците, носещи ранения Хаджи Димитър в къщата на поп Кольо – Стария.

От 16:00 до 18:00 ч. – пешеходен преход от местността „Скока“ на Турийска река до устието на Излянска река и мястото за нощуване. Изграждане на лагер – Бивак № 1. Нощуване на палатки. Осигурено е барбекю на поляната, което ще предложи скара, салата, напитки, закуски, чай и кафе, срещу заплащане на място. Предвидена е и възможност за всички, които искат сами да приготвят храната си за вечеря със собствени продукти. За тези от туристите, които желаят, по предварителна /от вечерта/ заявка, ще се осигури „сух пакет“ за следващия обяд.

Втори ден – 31.07.2020 г. /петък/: 07:00 до 08:00 – ставане, лична хигиена, закуска и прибиране на лагера. За закуска срещу заплащане на място ще бъдат предложени чай, кафе, закуски, както и по желание „сух пакет“ за следващия обяд. Участващите, разделят багажа си. Личния багаж носят сами, багажът за лагеруването ще бъде извозен от организаторите до Бивак № 2.

08:00 до 18:00 ч. – пешеходен преход от Бивак № 1 до мястото за нощуване – Бивак № 2. Обяд на принципа „сух пакет“. Изграждане на бивак. Осигурено е барбекю на поляната, което ще предложи скара, салата, напитки, закуски, чай и кафе. Предвидена е възможност за всички, които искат сами да приготвят храната си със собствени продукти. Нощуване на палатки.

Трети ден – 01.08.2020 г. /събота/: 07:00 до 08:00 – ставане, лична хигиена, закуска и прибиране на лагера. За закуска срещу заплащане на място ще бъдат предложени чай, кафе и закуски. За всички участници в поклонението на връх „Къдрафил“ организаторите ще предложат за обяд традиционния фасул курбан, който се раздава на място на всички поклонници. За тези от туристите, за които това е недостатъчно, по желание и предварителна /от вечерта/ заявка, ще осигури „сух пакет“ за следващия обяд. Участниците в похода разделят багажа си – личния багаж носят сами, багажът за лагеруване ще бъде извозен от организаторите до центъра на село Свежен.

От 08:00 до 10:30 ч. – пешеходен преход от Бивак № 2 – до връх Къдрафил. 11:00 ч. – участие в поклонението на гроба на Хаджи Димитър. Поднасяне на венци и цветя. 13:00 ч. – Връчване на грамоти за участие на дружествата и закриване на похода. Отпътуване на участниците.

В похода имат право да участват членове на БТС в групи по дружества и индивидуални участници след предварителна заявка, други туристически организации, граждани и туристи с добра физическа и психическа подготовка за преходи в средно висока планина. Спазването на изискванията по преминаването на туристическия маршрут е задължително. Водачът и организаторите не носят отговорност за индивидуални и самоволни действия на туриста.

Организаторите поемат организационните разходи и вътрешния транспорт. Другите разходи са за сметка на участниците или изпращащите ги организации. Всеки участник си осигурява храна, напитки и лекарства за похода.

Участниците следва да са екипирани с подходящо облекло и обувки според сезона. Да осигурят индивидуалното си бивачно оборудване.

Задължителен ангажимент на всеки участник е наличието на туристическа застраховка с минимално покритие на стойност 1000 лв. (хиляда лева). Застраховките се представят на водача при пристигане на хижа Малка Бузлуджа.

Мероприятието ще се проведе при стриктно спазване на всички, санитарни условия и противоепидемични мерки, свързани с COVID-19, наложени към този момент. Участници, отказващи спазване на мерките, наложени от здравните власти към момента на Похода, ще бъдат отстранявани от него.

Заявки за участие, както и допълнителна информация:

Община Брезово
е-mail: [email protected]

Туристически информационен център – гр. Брезово
e-mail: [email protected]

ТД „Средногорец“ – Брезово, гр. Брезово
e-mail: [email protected]

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина