Отново поискаха концесия за кариерата край Тюркмен

Автор: Plovdiv Now 6346
Отново поискаха концесия за кариерата край Тюркмен

Автор: Соня Желязкова

Инвеститорът „Агро Ерг“ ЕООД не се отказва от идеята да гради кариера край село Тюркмен. Фирмата, чиято процедура бе прекратена преди две седмици, е подала ново инвестиционно предложение до РИОСВ-Пловдив.

По същество параметрите на второто инвестиционно предложение не са претърпели промяна спрямо първото. С него отново се иска 35-годишна експлоатация на 244 дка от концесионна площ „Орманите“, от която да се добира инертен материал. Намеренията са чрез взривни дейности да бъдат придобивани 88 400 тона варовици на годишна база, научи trafficnews.bg

Припомняме, че в началото на юли директора на екоинспекцията излезе с решение, с което спря процедурата заради забавяне. „Арго Ерг“ не бе представил в срок задължителна документация, поискана Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

Възложителят е трябвало да инициира проучване на това как кариерата ще се отрази на количеството и качеството на подземните води в района на находището. Целта на това изследване е да се изясни влиянието на добива от кариерата върху подземните води, конкретно върху водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на населените места в района на находището – Тюркмен и Гранит. Такава характеристика обаче така и не била представена пред институциите.

Във второто инвестиционното предложение обаче четем, че „всички геоложки сондажи, прокарани за проучване на находището са сухи и не са установени водни нива и съответно наличие на подземен водоносен хоризонт“.

Посочват още, че взривните дейности ще имат влияние върху околната среда и екологията в района на кариерата, но то ще е „локално“. Очаква се шумово замърсяване, но от ИП става ясно, че то няма да надвишава изискванията за здравословна среда. Находището е извън границите на защитените зони по „Натура 2000”.

Оттук насетне в ход е Регионалната инспекция по околната среда и водите, която трябва да разгледа така подаденото предложение от „Агро Ерг“ ЕООД и да прецени необходимо ли е извършването на Оценка за въздействие върху околната среда. По всяка вероятност обаче такава ще се изисква от инвеститора, имайки предвид близкото разстояние до съседните населени места и изискванията за минимално санитарно-хигиенно отстояние.

Именно по тази причина властта и живеещи в района се надигнаха срещу първото намерение за изграждане на кариера, като най-вероятно това ще сполети и сегашното инвестиционно предложение на инвеститора.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина