Отдават под наем помещения за лекарска практика в брезовско село

Автор: Plovdiv Now 50179
Отдават под наем помещения за лекарска практика в брезовско село

Община Брезово отдава под наем за срок от 5 /пет/ години помещения за извършване на здравни услуги  - индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ в село Пъдарско.

Отдават се следните помещения:

Помещение за лекарски кабинет №2 е с площ 13 кв.м;

Част от манипулационна с площ 3 кв.м;

Част от чакалня с площ 6 кв.м.;

Част от санитарин възел с площ 2 кв.м, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите помещения, намиращи се в сградата здравна служба в  село Пъдарско, ул.”30-та” №1.

ОБЩО ЗА ПРАКТИКАТА се отдават под наем 24 кв. метра.

Начална конкурсна цена на месечните наеми в размер на 6,00 /шест/ лева без ДДС за кабинет №2

Описаните в помещения се отдават под наем, при условия че се ползват единствено за целта, за която са предоставени, а именно за извършване на здравни услуги и указване на първична извънболнична медицинска помощ, като не може да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат. Поддържането и текущите ремонти на отдадените под наем описани помещения се извършва от лицето, на което са предоставени, с грижата на добрия стопанин. Ако помещенията не се използват за това, за което са отдадени под наем, наемното отношение да бъде прекратено

Кандидатите за участие да притежават образователна квалификационна степен „магистър” по медицина и да не са с отнети права да упражняват професията в Република България.

Кандидатите трябва да имат сключен договор с РЗОК или да сключат такъв в 30-дневен срок след подписване на договор за наем. В случай на нужда те трябва да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението. Кабинетите трябва да работят целогодишно.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 20,00 /двадесет/ лева. Постъпилите в деловодството заявления за участие в конкурса ще се разгледат в сградата на Община Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, ІV етаж, Заседателна зала на 03.12.2021 г. /петък/ от 11:30 часа.

Повече информация за конкурса можете да видите ТУК.

Снимка: БНР

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина