Общинският съвет в Брезово излезе с декларация срещу концесията в Тюркмен

Автор: Plovdiv Now 5605
Общинският съвет в Брезово излезе с декларация срещу концесията в Тюркмен

Общинският съвет в Брезово излезе с декларация до президента, премиера и три министерства срещу концесията за добив на варовици в село Тюркмен.

"Да не бъде сключван концесионен договор за добив на варовици между „Агро Ерг“ ЕООД и Министерство на енергетиката в местността „Орманите“ на територията на село Тюркмен и да се предприемат спешни мерки за недопускане подписването на такъв документ".

Това се казва в декларацията, приета единодушно на извънредно заседание, която днес бе изпратена до президента Румен Радев, премиера Гълъб Донев, министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, министъра на енергетиката Росен Христов, министъра на здравеопазването Асен Меджидиев и областния управител на област Пловдив Ангел Стоев.

Според общинските съветници инвестиционното намерение противоречи на Плана за интегрирано развитие на община Брезово за 2021-2027 г., а именно на стратегическа цел 1: Постигане на балансирано икономическо развитие, основано на местните традиционни производства и използване на потенциала на богатото културно-историческо наследство; както и на стратегическа цел 2: развитие на техническата инфраструктура и подобряване на жизнената среда.

„Убедени сме, че инвестиционното предложение поставя под риск съществуването и развитието на селското стопанство и туризма в региона, които са основен поминък. Не желаем общината от селскостопански район с екологично земеделие, находища на редки видове растения, животни и птици, с бързо развиващ се в последните години туризъм, да се превърне в място за добив на строителни материали. Това ще доведе до замърсяване на подпочвените води, защото теренът е в непосредствена близост до вододайната зона на село Тюркмен“, пишат съветниците в декларацията.

Съгласно Общия устройствен план на Община Брезово, териториите, в които се предлага кариерата, попадат в зона на земеделски и пасищни земи, като е забранена промяна на предназначението. Така че всяко инвестиционно намерение трябва да премине първо през процедура за промяна на Общия устройствен план.

Териториите попадат и в непосредствена близост до газопровод и нефтопровод и потенциални взривни дейности биха били заплаха за екокатастрофа.

Същата позиция за недопускане на сключване на концесионен договор изразява и Общината:

Думата на жителите на село Тюркмен ще се чуе и мнението им ще бъде взето под внимание, но на този етап все още се касае само за инвестиционно намерение. Това каза преди дни кметът Христо Енков по повод протестната подписка на живеещите там с искане да спре инвестиционното намерение.

Той е поискал експертно мнение от еколога на Община Брезово Пламен Изамски как кариерата ще се отрази върху околната среда. Според него евентуални пробивни дейности и товарене на взривена скална маса ще повлияят отрицателно на водоемите в района.

„Ако говорим за антропогенни дейности, свързани с добива на варовик, те водят до изключително алкална речна вода, която има потенциал за въздействие върху качеството, нивата и режима на оттичане на подземните води. Възможно е значително намаляване на биоразнообразието. Фините прахови частици се емитират директно в атмосферата, а хората в района масово се занимават със земеделие. В този смисъл добивите на варовик биха въздействали отрицателно на земеделската продукция“, коментира главният специалист.

Бъдещата кариера се намира на терен под аренда, пасище, в което се отглеждат животни.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина