Над 60 възрастни и хора с увреждания в Брезовско ползват услуги по проект „Грижа в дома“

Автор: Plovdiv Now 5244
Над 60 възрастни и хора с увреждания в Брезовско ползват услуги по проект „Грижа в дома“
Над 60 възрастни хора и лица с увреждания от община Брезово ползват мобилните интегрирано-здравни социални услуги на новия проект „Грижа в дома".
 
Проектът стартира от 01 май 2023 г. и е на стойност 335 176,09 лв., изцяло безвъзмездна финансова помощ по програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“. Дейностите по него са с продължителност 13 месеца.
 
„Разширени са възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации“, каза на пресконференция за представяне на проекта заместник-кметът Петър Петров. В нея взеха участие и екипът за управление на проекта и на услугата (координатор, социален работник, две медицински сестри и шофьор), домашни помощници и представители от общинска администрация. Проектът цели да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните чрез осигуряване на мрежа от услуги в дома. Конкретните услуги за всеки потребител се определят според нуждите след извършена социална оценка.
 
Дейностите включват предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от и до домовете на лицата; заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги; предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации със медицински специалисти при необходимост и обучение на служителите, които ще предоставят почасовите услуги в домашна среда.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина