Христо Енков: Екологията е неделима част от визията за развитие на община Брезово

Автор: Plovdiv Now 2774
Христо Енков: Екологията е неделима част от визията за развитие на община Брезово

Екологията е неделима част от визията за развитие на община Брезово, сподели кметът Христо Енков по време на първата работна среща с екипа експерти, които ще подпомогнат създаването на стратегията за икономическо развитие на общината и ще подготвят бизнесплана за идеята на Брезово да обвърже бъдещото си модерно развитие със зелените политики. Концепцията на общината е една от 10-те, избрани за бъдеща подкрепа по проект  BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП”, изпълняван от НСОРБ в партньорство с Норвежката асоциация на местните власти.  Със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г. ще бъде дадена възможност за реализиране на пилотната идея, която е вече е в напреднал стадий на подготовка.

„Районът на община Брезово е екологически чист и това е нашето най-голямо предимство“ -  сподели кметът. „Затова искаме да използваме това предимство и да интегрираме този потенциал в икономическо развитие“.

Значителна част от територията на Средна гора, която попада в община Брезово, вече е сертифицирана като екологично чист район и това е още един стимул за осъществяването на проекта, който има сериозен икономически потенциал.

Идеята на общината е да изгради база и да формира екип, който в перспектива ще подпомага местните хора да насочат усилията си в събиране, отглеждане и производство на екологически чисти продукти. Общината има готовност да предостави собствени земи за отглеждане на зеленчуци, характерни за региона. Вече са проведени и разговори със собственици на земеделски земи, които също проявяват готовност да предоставят терени за реализирането на проекта. В перспектива се предвижда филиали на производствения център да бъдат разкрити в различни населени места, а продукцията ще бъде предлагана както в непосредствена близост до мястото на отглеждане, така и на бъдещия фермерски пазар в съседната община Раковски. Вече се водят и преговори с преработватели на екологични суровини, които проявяват интерес към чистата продукция.

Вторият компонент на проекта е консултантски център, който да подкрепи общината в усилията й да насочи вниманието на местните жители към екологичното производство. Този консултативен център ще помага и за преодоляването на различни  административните трудности за производителите, а също така  и при кандидатстване по различни европейски програми.

Неделима част от концепцията на община Брезово и развитието на собствена регионална марка за екологично чиста продукция, популяризиране на  постигнатото и промоция на производителите и тяхната продукция.

Стратегическата цел на концепцията, разработена от община Брезово, е цялостна промяна на икономическия профил на региона. Затова местната администрация се ангажира да съдейства на малките и фамилни производители да пренастроят своите производства към по-перспективни продукти. Кметът на общината вече е провел и поредица от срещи с научни институти и образователни центрове и предстои на територията на общината да бъде изграден научно-производствен център за иновативни технологии в екологичното земеделие, което ще позволи на местните производители да бъдат на крачка пред своите конкуренти в сектора.

Концепцията на община Брезово, която ще бъде подкрепена от НСОРБ и партньорите от Норвежката асоциация на местните власти, има и по-далечен хоризонт. Предстои добрата практика от земеделието да бъде пренесена и в животновъдния сектор. Идеята вече е обсъдена и с дистрибутори, които проявяват интерес към изкупуване на чиста продукция, както и с инвеститори, които са готови да вложат средства в закупуването на мобилни мандри.

Първите потребители на продукцията от бъдещия център за екологични храни ще бъдат училищата в община Брезово и къщите за гости в региона, като на тази стъпка кметът Христо Енков гледа и като маркетингов ход за популяризиране на региона и местните производители.

Източник: Национално сдружение на общините в Република България

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина