Строителството в Зона 5 на квартал „Запад“ в Асеновград тече по план и по график

Автор: Plovdiv Now 1707
Строителството в Зона 5 на квартал „Запад“ в Асеновград тече по план и по график

Строителните дейности в Зона 5 на квартал „Запад“ в Асеновград текат според изискванията и графика. Проектът за „Градска среда – Благоустрояване на междублокови пространства” се изпълнява, съгласно договор, сключен на 13.07.18 г. Обектът е предаден на изпълнителя с откриване на строителната площадка и всички ангажименти, касаещи последователноста на работа и обезопасяване на обекта, са негов ангажимент.

Информацията бе предоставена от администрацията на Асеновград във връзка с актуално питане от общински съветник по време на днешното редовно заседание, относно етапът, до който е достигнал ремонтът, и осъществяването на контрол върху работата на изпълнителя.

Строителните дейности, предвидени в проекта, включват изграждане на нови въртешноквартални улици, районно осветление, поливна система, детски и спортни площадки и оформяне на тротоари и алеи. За тяхното изпълнение технологично се изисква извършване на изкопни дейности. В момента се изпълнява районното осветление и напоителната система. Спецификата на този тип строеж е, че не може да се огради и да се ограничи достъпа на външни лица до него. Живущите, в зоната на интервенция, се уведомяват чрез залепени бележки по гаражите, в  които е описано къде ще предстои да се провеждат строителни дейности. Достъпът до жилищните блокове също не е невъзпрепятстван.

Контрол за изпълнение на обекта се осъществява ежедневно от служители на общинската администрация. Проверки се извършват и от ресорния заместник-кмет. Проектът ще приключи след завършване на всички предвидени в договора строително-монтажни работи.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина