Ремонтират улици в асеноврадски села, общината търси изпълнител

Автор: Plovdiv Now 97
Ремонтират улици в асеноврадски села, общината търси изпълнител

Община Асеновград обявява обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на улици на територията на община Асеновград, обособена позиция №5 - „Ремонт на улици в селата  Златовръх, Конуш, Патриарх Евтимово, Избеглии, Нови Извор и Орешец“.

Предлаганата от участника цена трябва да бъде съобразена с финансовия ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката. Това е сумата, която е посочена и в обявата за обществената поръчка като максималната цена за изпълнение на обектите е както следва:

Прогнозната стойност за цялата обществена поръчка е в размер на 255 500,00 лв. /двеста петдесет и пет хиляди и петстотин лева/ без ДДС или 306 600,00 лв.  /триста и шест хиляди и шестстотин/  с ДДС, разпределена за отделните обекти и дейности, както следва:

- Баластриране на ул."Рожен", ул."В.Петлешков", ул."Отон Иванов", ул.Яне Сандански", ул."Кап.Петко войвода" и ул."Хаджи Димитър" с.Златовръх – 27 083,33 лв. без ДДС или 32 500,00 лв. с вкл. ДДС.

- Асфалтиране на ул."Изгрев" с.Конуш – 26 083,33 лв. без ДДС или 31 300,00 лв. с вкл. ДДС.

- Асфалтиране на ул."Родопи" с.П.Евтимово – 67 916,67 лв. без ДДС или 81 500,00 лв. с вкл. ДДС. - Асфалтиране ул."Изгрев" с.Избеглии ІI-ри етап – 43 500,00 лв. без ДДС или 52 200,00 лв. с вкл. ДДС.

- Чакълиране на ул."Чайка" с.Избеглии – 12 000,00 лв. без ДДС или 14 400,00 лв. с вкл. ДДС.

 - Асфалтиране на ул."Н.Вапцаров" с.Избеглии – 28 583,33 лв. без ДДС или 34 300,00 лв. с вкл. ДДС.

- ОР на ул."19-та" с.Нови извор – 37 833,33 лв. без ДДС или 45 400,00 лв. с вкл. ДДС.

- Полагане на пътни ивици на ул."Анастас Ташев" - с налични ивици с.Орешец – 12 500,00 лв. без ДДС или 15 000,00 лв. с вкл. ДДС.

Новини

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Изпрати новина