Площадки за игра и места за отдих строят в Асеновградско

Автор: Plovdiv Now 1836
Площадки за игра и места за отдих строят в Асеновградско

Площадки за игра и кътове за отдих ще бъдат изградени в Асеновград и в две села. Те са сред избраните 33 проекта в Националната кампания "Чиста околна среда" от пловдивска област. За финансиране са одобрени създаване на зона за отдих в село Леново, изграждане на детска площадка в Козаново, а за Асеновград – ще има "кътче от зелената планета" в ДГ "Асенова крепост" и еко кът в ДГ "Радост". Проектите се финансират след класиране в конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“, организиран от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

В Леново е предвиден за благоустрояване и озеленяване терен, разположен в центъра на селото. Планирано е пространството да се превърне в чисто, приветливо и красиво място за отдих, почивка и игри на децата. Теренът върху, който ще се реализира проектът е общински, по регулационния план на Леново. Същността на проектното предложение включва оформяне на алеи с декоративни насаждения и дървесни видове. Ще се положи настилка от тротоарни плочки. Ще се поставят, кошчета пейки с перголи и беседка. Проектът в село Козаново пък предвижда изграждане на детска площадка. Теренът е разположен в центъра на населеното място. Там ще бъдат монтирани различни видове детски и паркови съоръжения - люлки, пързалка, клатушка, пясъчник, пейки. Ще се подкастрят съществуващите дървета и храсти, ще бъде възстановена тревната настилка и ще бъдат оформени зелени площи със засаждане на допълнителна растителност. Изградената детска площадка ще може да се ползва от деца до 12-годишна възраст.

Целта е да се подобри естетическият вид и микроклиматът в селото, както и да се създадат условия за сигурност на родителите и забавления за децата, пише в проектното предложение. При осъществяването и на двата проекта е заложено на доброволния труд на живущите в селата. Целта е те да бъдат приобщени към идеята за опазване на чиста околна среда. Идеята е тяхното участие в почистването и залесяването на прилежащия терен да доведе до по-голяма ангажираност и недопускане на повторно замърсяване. В целевата група попадат жители от различни възрасти. Предвидените средства за зоните в двете села са в размер на до 10 000 лева, а в детските градини - до 5 000 лева.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина