Община Асеновград планира да тегли заем от 7 690 000 лева

Автор: Plovdiv Now 996
Община Асеновград планира да тегли заем от 7 690 000 лева

Община Асеновград планира да изтегли заем, за да покрие наложените финансови корекции по няколко недовършени на практика, но разплатени проекта. Решението дали това да се случи ще бъде взето на юнското редовно заседание на Общинския съвет в града. Преди да се подложи на гласуване, темата бе дискутирана на обществено обсъждане с гражданството.Материалите са качени на официалния интернет сайт на община Асеновград. Заемът ще е дългосрочен и ще бъде в размер на 7 690 000 лева. 5 000 000 лева от общата сума ще покрият вече изтегления заем от ФЛАГ.

Дългът ще бъде изтеглен отново от „Фонд за развитие на местното самоуправление в България – ФЛАГ” за финансиране на наложени финансови корекции по проекти от оперативни програми. Единият от тях е този, за така нареченият Воден цикъл в Асеновград. Вторият е за благоустрояването на квартал Запад.Третият, за който общината има задължения, е "Образователна инфраструктура-обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства”. И четвъртият, за който ще се плащат финансови корекции, е проектът за проектиране и изграждане на компостираща и сепарираща инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина