Насърчителни мерки за работодатели и безработни въвеждат в Асеновград

Автор: Plovdiv Now 259
Насърчителни мерки за работодатели и безработни въвеждат в Асеновград

Работодателите в общините Асеновград и Лъки ще има възможност да се включат в преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни към Бюрото по труда в Асеновград. Дирекцията разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2019 г. 

Работодателите ще бъдат насърчени, ако открият работни места и наемат:

  • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 4819,96 лв.;
  • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 9571,20 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3629,00 лв.;
  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 7 008,00 лв.;
  • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 7 706,00 лв.;
  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 8502,00 лв.;
  • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3 210,00 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 4740,00 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

  • работодатели от частния сектор (Компонент 1) – свободни средства – 6 324,00 лв.;
  • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 6 324,00 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 07.02.2019 г. до 15.02.2019 г., включително.

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа: обучение на възрастни – безработни лица по чл. 63, ал.1, т.1 от ЗНЗ  свободни средства – 1 629,00 лв.;

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Асеновград, както и на тел. 0331/6 38 12.

Новини

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Изпрати новина