Компостиращата инсталация в Асеновград - готова до две години

Автор: Plovdiv Now 708
Компостиращата инсталация в Асеновград - готова до две години

Изготвен е проект за изграждане на компостиращата и сепарираща инсталация в Асеновград. В момента текат процедури за избор на изпълнител за строителство и за доставка на оборудване. Общата му стойност е в размер на близо 13 250 000 лева, а срокът за реализация е 47 месеца. По проекта си партнират общините Асеновград, Първомай, Лъки, Садово и Куклен.

„През миналия мандат, когато бях кмет на Асеновград, направихме депо за твърди битови отпадъци. То също е в партньорство с общините Първомай, Садово, Куклен и Лъки. Изграждането на компостираща и сепарираща инсталация ще намали обема на депониране на битовите отпадъци и хоризонтът на напълване на площите ще се удължи с години. Чрез реализирането на проекта ще можем да въведем така наречената „кръгова икономика“ и в нашата община. Разделно събраните отпадъци ще могат да бъдат рециклирани – например, метал, пластмаса, стъкло, хартия“, обясни пред журналисти кметът на Асеновград доктор Христо Грудев.

Чрез изграждането на такава инсталация ще се постигне намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, като се осигури допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци. Икономическата оценка показва, че реализацията на проекта ще подобри цялостното икономическо и социално положение на населението в региона. Основните ползи ще са положително въздействие върху околната среда. От друга страна, изпълнението на проекта ще генерира заетост в региона по време на периода на строителство. Ще се създадат и постоянни работни места по време на експлоатацията на изградените инсталации. Крайната дата за физическото изпълнение на проекта е януари 2022 г.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина