Детските градини и яслите в Асеновградско отвориха врати за първи път след пандемията

Автор: Plovdiv Now 786
Детските градини и яслите в Асеновградско отвориха врати за първи път след пандемията

Детските градини и яслите на територията на община Асеновград отвориха врати за първи път след започване затихването на пандемията от COVID-19. Приемът на децата в първия ден - 1-ви юни - се извърши в нормален ред и без напрежение, от страна на родителите. Заниманията се провеждат при строго спазване на противоепидемичните мерки. На персонала са осигурени лични предпазни средства - маски, ръкавици, шлемове.

На входа се измерваше температурата на децата и се събличаха връхните им дрехи. Родители вътре в сградите на детските заведения не се допускат нито при постъпване на малчуганите, нито при взимането им. 4 пъти дневно се дезинфекцират помещенията в детските градини и яслите, а играчките - два пъти на ден. Температура на децата се мери при първото посещение. Задължение на родителите е да я мерят всяка сутрин и ако тя надвишава 37,3 градуса, детето не трябва да се изпраща на детската градина или ясла.

Разпределението на децата по градините в града е както следва:

ДГ "Пролет" - 27 деца, разпределени в 3 групи

ДГ "Дружба" - 33 деца, разпределени в 5 групи

ДГ "Никола Вапцаров" - 52 деца, разпределени в 6 групи

ДГ "Никола Вапцаров"/Филиал - "Слънце" - 46 деца, разпределени в 5 групи

ДГ "Мир" - 33 деца, разпределени в 5 групи

ДГ "Надежда" - 23 деца, разпределени в 3 групи

ДГ "Щастливо детство" - Тополово - 18 деца, разпределени в 3 групи

ДГ "Радост" - 23 деца, разпределени в 5 групи

ДГ "Бако Динчо" - 26 деца, разпределени в 3 групи

ДГ "Зорница" - 47 деца, разпределени в 5 групи

ДГ "Зорница" - Запад - 25 деца, разпределени в 4 яслени групи

ДГ "Асенова крепост" - 49 деца, разпределени в 6 групи

Или общо - 402 са децата, приети в първия ден от работата на детските градини в Асеновград.

Разпределението на децата във филиалите на детските градините в населените места на общината е както следва:

ДГ "Пролет" - 8 деца, разпределени в 2 групи

ДГ "Дружба" - 3 деца, разпределени в една група

ДГ "Мир" - 9 деца, разпределени в една група

ДГ "Надежда" - 7 деца, разпределени в една група

ДГ "Радост" - 6 деца, разпределени в една група

ДГ "Бако Динчо" - 5 деца, разпределени в една група

Или общо - 38 са деца, приети във филиалите на детските градини по селата.

Децата, постъпили в яслите в Асеновград, са общо 63, разпределени в 6 яслени групи.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина