500 първокласници прекрачват прага на класните стаи в Асеновградско

Автор: Plovdiv Now 4541
500 първокласници прекрачват прага на класните стаи в Асеновградско

Училищният звънец вече е готов да зазвъни за първи път за учебната 2022/2023 година. Остава по-малко от седмица до 15-ти септември, когато в страната ще има празненства в над 2300 учебни заведения. От Министерството на образованието и науката уточняват, че през лятото имаше ремонти в близо 900 училища, като почти навсякъде те вече са приключили. Там, където ремонтните дейности се налага да продължат, за учениците ще бъдат осигурени условия за нормален учебен процес, посочват от МОН. О там уточняват, че безплатните учебници и учебните комплекти за учениците до VII клас са доставени, както и че единственият документ за учениците, който остава на хартия, е личната карта, а бележникът може да е в този вече поостарял вариант или по ново му – да е електронен, но това е по решение на учебното заведение. В момента се набира информация за обезпечеността на училищата с гориво за отопление.

Близо 500 първолаци в асеновградско ще прекрачат за първи път на 15-ти септември прага на своето училище. Най-много първокласници – почти 100, отново ще има в ОУ „Петко Каравелов“, най-малко – в училищата в село Мулдава и Златовръх. Там учениците в първи клас са по 9.

Важно уточнение, разбира се, е, че учебната година ще започне присъствено и ще протича съгласно изискванията на здравните власти. Освен това до 14-ти октомври със заповед на министъра на здравеопазването се въвеждат временни противоепидемични мерки, отнасящи се до детските ясли и градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа. Ето целия текст, публикуван от здравното министерство:

„Считано от четвъртък, 15 септември, в детските ясли и градини при възможност работата с деца трябва да се организира в една и съща група и с един и същи персонал. Работата на психолозите, логопедите и ресурсните учители в детските градини се организира индивидуално или в малки групи. При възможност сутрешният прием на децата трябва да се осъществява през всички възможни входове на детската градина/ясла, по предварително изготвен график, с цел недопускане смесването на деца от различни групи.

Съгласно заповедта от 15 септември в училищата и центровете за специална образователна подкрепа трябва да се спазва физическа дистанция между учениците от отделни паралелки; между педагогическия персонал и между родителите и персонала. При възможност трябва да се въведе различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията за отделните паралелки, класове; да се премине на двусменен режим на присъствено обучение с оглед намаляване на броя на паралелките в даден период от деня; да се определи отделна класна стая за всяка паралелка; да се ограничат учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката; приемът на учениците да се осъществява през повече входове (за училищата/ЦСОП с повече от 100 ученици). Храненето в училище/ЦСОП трябва да се осъществява по график, без струпване на ученици от различни паралелки.

До 14 октомври провеждането на родителски срещи в детските ясли и градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа трябва да се осъществява от разстояние, а при необходимост от пряка комуникация – да се спазват изискванията за физическа дистанция от 1,5 м. Също така е необходимо провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на ученици с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.“

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина