Газстанция ще се строи край Белозем, жителите имат достъп до информацията за обекта

Автор: Валерия Василева 1402
Газстанция ще се строи край Белозем, жителите имат достъп до информацията за обекта

Фирма-търговец на газови горива е внесла инвестиционно предложение в Община Раковски за строеж на модерен обект, а именно - "Изграждане на компенсаторна станция, включваща 2 броя компресори за природен газ и 1 брой компресор за водород, 2 броя пунктове за зареждане на мобилни платформи с газобутилкови инсталации за водород, тръбопроводна мрежа, трафопост и обслужваща сграда".

Обектът е предвиден да се изгради на край село Белозем, местността "Мерата".

В тази връзка съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда е открит обществен достъп до информацията за инвестиционното намерение, която е на разположение на жителите на община Раковски всеки работен ден до 26 август включително.

Желаещите да се запознаят с проекта трябва да се обърнат към главен експерт "Екология" в общинската администрация, град Раковски, площад "България" №1, етаж 1, стая 1, от 8,00 до 12,00 и от 13,00 до 16,30 часа.

Новини

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Изпрати новина